Identity
Nidi, 2013-2016

Graphic Design
Nidi, Magazine, 2013
Font: Euphemia
Paper: Tauro
Size: 35 × 27 cm

Graphic Design
Nidi, Moods, 2014
Font: Euphemia, Baskerville
Paper: Tauro
Size: 29 × 23,5 cm

Product Design
Nidi, carpet, 2014

Product Design
Nidi, wallpaper, 2016

Product Design
Nidi, carpet, 2016

Product Design
Nidi, sticker, 2016

Art Direction
Nidi, 2013
Photo: Andrea Ferrari, Valentina Sommariva
Styling: Elisa Ossino Studio
Set Assistant: Ottonove

Art Direction
Nidi, 2014
Photo: Andrea Ferrari
Styling: Elisa Ossino Studio
Set Assistant: Ottonove

Art Direction
Nidi, elements, 2014
Photo: Andrea Ferrari
Styling: Elisa Ossino Studio